8f14a3c8d16f8cfe84f62b17020aff312d4ea7d9 Menu

הרצאת פתיחה: נשיא האגודה הנכנס, פרופ' שמואל  ניצן ""כלכלת בחירות, ה- ABC של הבחירה החברתית"

מושבים מקבילים  1:

שם המושב:                                          יו"ר                              שייכות מוסדית

כלכלת מאקרו *                                        בני  בנטל                      אוניברסיטת חיפה

כלכלת עבודה *                                      שרית גולדנר                  אוניברסיטת בר אילן

ארגון תעשייתי   *                                   אבי וייס                        אוניברסיטת בר-אילן

כלכלה ומשפט *                                     אריאל פורת                  אוניברסיטת תל-אביב

 

מושבים מקבילים  2

מימון אמפירי *                                      עופר ליברמן                  אוניברסיטת בר-אילן

עוני ואי שיוויון  *                                   מרק גרדשטיין               אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

כלכלה פוליטית  *                                   אסטבן קלור                  האוניברסיטה העברית

כלכלת סביבה *                                     דורון לביא                    המכללה האקדמית תל-חי

 

הרצאת נגיד הבנק

 

מושבים מקבילים 3

כלכלה ציבורית *                                   תומר בלומקין               אוניברסיטת בן גוריון בנגב

כלכלת בריאות  *                                   לאה אחדות                   האוניברסיטה העברית

היסטוריה כלכלית *                                סם ברונפלד                  אוניברסיטת תל-אביב 

  הרצאה: "השפעה של מלחמות על הכלכלה" 

כלכלת חינוך                                         דן בן דוד                      אוניברסיטת תל-אביב

 

מושב נעילה: פאנל בנושא תקציב המדינה

נתן זוסמן

החברים יציעו שמות נוספים